Services

Tư vấn y tế

 • Liên lạc với Joshua

  Bước 1:

  Liên lạc với Joshua qua e-mail, điện thoại và mạng xã hội.

 • Cung cấp dữ liệu

  Bước 2:

  Tải lên dữ liệu về bệnh tình của bạn (như hồ sơ y tế, giấy chứng nhận y tế, báo cáo kiểm tra, v.v.).

  Cung cấp dữ liệu

 • Lựa chọn dịch vụ

  Bước 3:

  Chọn loại tư vấn:

  A. Ý kiến y tế thứ hai

  B. Chẩn đoán và điều trị qua video từ xa

 • Thanh toán

  Bước 4:

  Chấp nhận báo giá và hoàn thành thanh toán.

  Thanh toán

 • Nhận thông tin

  Bước 5:

  Nếu bạn chọn A: một chuyên gia được chỉ định sẽ có đánh giá tổng quát dựa trên lịch sử y tế, chẩn đoán, kế hoạch khám chữa bệnh, v.v. của bạn và đưa ra ý kiến y tế thứ hai.

  Nếu bạn chọn B: Joshua sẽ sắp xếp một nhóm y tế toàn thời gian để tư vấn cho bạn qua video.

Quy trình y tế xuyên quốc gia

 • Quy trình tư vấn

  Bước 6:

  Khi bạn đã hoàn thành tư vấn và muốn tiến hành điều trị với dịch vụ y tế quốc tế, bạn sẽ nhận được một kế hoạch khám chữa bệnh, các lựa chọn dịch vụ bổ sung khác và báo giá tổng.

 • Chăm sóc y tế xuyên quốc gia

  Bước 7:

  Khi bạn quyết định chọn dịch vụ y tế xuyên biên giới và các dịch vụ bổ sung khác, các dịch vụ này sẽ được bảo lưu riêng cho bạn.

  Chăm sóc y tế xuyên quốc gia

 • Hỗ trợ đặc biệt

  Bước 8:

  Khi bạn đến, Joshua sẽ cử người đến chào đón bạn. Trong thời gian lưu trú, Joshua sẽ sắp xếp một trợ lý để hỗ đỡ bạn.

 • Tư vấn hậu phẫu

  Bước 9:

  Khi quá trình điều trị kết thúc, trước khi về nước, bạn sẽ nhận được hồ sơ y tế về toàn bộ quá trình chữa trị. Sau khi bạn trở về nhà, bạn sẽ nhận được tư vấn hậu phẫu và dịch vụ tư vấn y tế qua video miễn phí.

  Tư vấn hậu phẫu

Best Cure Without Boundaries

© Joshua Healthcare