replica uhren https://it.wellreplicas.to replicas relojes https://fr.wellreplicas.to/ replica de relogios pl.wellreplicas.to de.upscalerolex.to rolex replica replicas relojes https://fr.upscalerolex.to

認識漏斗胸

何謂漏斗胸?

漏斗胸是前胸壁的生長異常,因而造成胸廓向內凹陷(對稱或是不對稱型態),是胸廓生長異常最常見的一種疾病。

漏斗胸之發生率約為1/300~1/800;男女比約為4:1。大約1/4病人有家族史。隨著嬰兒生長,肋軟骨逐漸骨化而失去彈性,胸壁前方的肋軟骨生長速度較快,而將胸骨向內推,減少了胸腔容量,壓迫心臟及肺,造成心瓣膜異常,也影響心臟的血液充灌注及心肌異。由於凹陷的前胸向後壓迫,也會影響脊柱的生長,常約有1/3以上的漏斗胸病人,會漸漸發生脊柱側屈。

此外,心臟及肺的生長空間受限,肺容量亦降低。早期或許沒有明顯的影響,但在持久的運動時或年紀漸長時,心肺功能的影響會變得明顯。

可能的表現或症狀:凹胸、凸腹、垂肩、駝背、脊柱側曲、呼吸短促、運動耐受性差、胸痛、感冒持久、或胃食道逆流等等,往往這些症狀年紀越大越明顯。為了有最佳的治療效果,宜儘早就醫治療。

漏斗胸的診斷

漏斗胸除了從生理的外觀檢查來診斷之外,胸部X光檢查也能協助診斷。

另外以下幾種檢查可以更全面的幫助診斷漏斗胸:

  • 心電圖(EKG or ECG)
  • 心臟超音波檢查(cardia ultrasound)
  • 肺功能檢測

漏斗胸治療方式

傳統手術(Ravitch Procedure)與
微創手術(納式手術 Nuss Procedure)

漏斗胸傳統手術Ravitch Procedure

傳統漏斗胸手術方式,即Ravitch procedure,在1949年由Mark Ravitch醫師提出,故得名,是現今唯二漏斗胸矯正方式之一。通常當患者的狀況被判斷不適合接受納式手術,或病情較適合Ravitch procedure時才會採用。

傳統漏斗胸手術方式:

  • 從胸骨一端切開至另一端,切斷並取出畸形的肋軟骨,使用支架將肋骨固定至胸骨骨板正確位置,使肋軟骨重新生長,重新生長到正確的位置需要4-6週的時間(依個別病人狀況而定)。
  • 植入的支架在術後一年左右就可以取出。

漏斗胸微創手術(納式手術Nuss Procedure)

納式手術(Nuss procedure)是在1987年由Donald Nuss醫師所提出。因漏斗胸會引起心肺功能障礙,影響生長及生活品質,應儘早治療。不同於傳統開放式的手術,目前微創手術(納式手術,Nuss procedure)配合胸腔鏡的使用,不但傷口小,不用切除任何組織,手術也更加安全,恢復也更快,平均手術中失血量大約只有幾毫升,手術後次日即可下床活動。

一般來說,納式(Nuss)手術最初用於治療3歲至18歲的兒童,但隨著技術的進步,現在已無年齡限制。尤其是嚴重且心肺壓迫明顯的病人,則應優先考慮到減緩心肺的壓迫,儘早治療。一般兒童大多用一條矯正板,但成年人,尤其是廣泛型/不對稱型的凹陷則可能會用到二或三條。等二至三年後胸廓定型後,再由原刀囗取出。

漏斗胸微創手術方式

  • 量製適合的矯正板。
  • 將胸骨以鋼絲懸吊拉高,離開心肺。
  • 在胸腔鏡的導引下,以導引器由右側胸壁之小切口進入胸腔,於胸骨以方形成通道,再由左側胸側切口穿出。
  • 矯正板置入,將胸骨頂起。
  • 將矯正板固定於胸壁上,必要時會使用固定片與矯正板結合,以增加穩定性。

漏斗胸微創手術與傳統手術之比較:

手術名稱漏斗胸微創手術傳統手術
手術方式微創手術
由側面或腋下小切口
置入C形支撐架
將向內凹的胸骨及肋軟骨撐出
等二至三年後胸廓定形後再取出
大傷口手術
須切開胸大肌胸骨
及切斷6-8對肋軟骨進行矯正
手術切口2-3公分的切口位於胸部兩側
較美觀
胸口正前方大型切口
手術時間2-3小時3-6小時
出血量
住院天數3-5天5-10天
*依照規定,本網站必須聲明:病患病情因人而異,治療效果也無法保證完全有效。

Theo quy định, trang web cần nêu rõ rằng tình trạng của mỗi bệnh nhân đều có thể khác nhau, hiệu quả điều trị cũng không thể đảm bảo luôn 100%

Dịch Vụ Y Tế Quốc Tế Chuyên Khoa Joshua

best cure without boundaries

Bệnh viện đa khoa trung ương

Quận Da’an Đài Bắc Đài Loan

Lầu 12, Số 77, Đường Zhongxiao Đông

Điện thoại trong nước: 0800-580-137

Điện thoại quốc tế: +886 2 2771 6236

https://joshua-healthcare.com
[email protected]